Расовото разнообразие на Запада е източник на сила в международните отношения

Ако Америка се възприеме като глобален стожер на расовото равенство, това може да й помогне в битката с Китай за сърцата и умовете